Ako žiť šťastnejšie...


Rodinné (systemické) konštelácie

Chcete byť šťastní vo svojej rodine?

Vravíte kto by nechcel!  Nie vždy je to samozrejmosť. Často nás v tejto oblasti prenasleduje pocit akoby sme do tejto rodiny ani nepatrili, nevieme si nájsť svoje pevné miesto a márne hľadáme odpoveď prečo to tak je.

Rodinné konštelácie nám pomôžu pochopiť prečo niektorého člena rodiny odmietame, nerešpektujeme, alebo dokonca necítime k nemu úctu. Pomôžu nám nazrieť akoby za oponu nášho života a novo získaný pohľad nám tak umožní situáciu ľahšie prijať, dokonca nás motivuje konštruktívne ju v rodine riešiť.

Navyše, ak sa necítime dobre v súkromnej sfére svojho života, prenesieme si skôr, či neskôr tento pocit do všetkých svojich vzťahov, aj do svojej profesnej sféry, na každom kroku budeme ochotní preberať bremená a zodpovednosť iných na svoje plecia.

Konštelácie nás privedú k uvedomeniu oslobodenia sa od bremena, ktoré sme od niekoho nevedome prevzali a naučia nás mať sa rád, ctiť si seba aj iných.