Ako žiť šťastnejšie...


Služby

Tu sa dočítate podrobnosti o jednotlivých službách pre Vás, aby ste sa ľahšie rozhodovali

Neváhajte kontaktovať a obrátiť sa na mňa s akoukoľvek otázkou.

 

One Brain (Kineziológia)

Vďaka tejto metóde môžete znova nájsť radosť zo života, vrátiť do svojich dní spokojnosť a nájsť nový pohľad na to, čo Vás ťaží.

Stres je, žiaľ, našim každodenným sprievodcom, ale som presvedčená, že nie je kamarátom nikoho z nás. Poďte ho teda vyprevadiť zo svojho života vďaka metóde ONE BRAIN.

Umožňuje uvoľniť stres, úzkosť, depresie, bolesť, zbaviť sa strachov či iných obmedzení - minulých aj súčasných.

Uvoľnenie stresu - alebo "odblokovanie" pomôže zregenerovať telo, ale dušu a myseľ.

 

Môžete si vybrať z 2 možností:

1. Kurzy One Brain

2. Individuálne konzultácie venujúce sa iba riešeniu Vašich starostí

 

Rodinné (systemické) konštelácie

Chcete byť šťastní vo svojej rodine?

Vravíte kto by nechcel!  Nie vždy je to samozrejmosť. Často nás v tejto oblasti prenasleduje pocit akoby sme do tejto rodiny ani nepatrili, nevieme si nájsť svoje pevné miesto a márne hľadáme odpoveď prečo to tak je.

Rodinné konštelácie nám pomôžu pochopiť prečo niektorého člena rodiny odmietame, nerešpektujeme, alebo dokonca necítime k nemu úctu. Pomôžu nám nazrieť akoby za oponu nášho života a novo získaný pohľad nám tak umožní situáciu ľahšie prijať, dokonca nás motivuje konštruktívne ju v rodine riešiť.

Konštelácie nás privedú k uvedomeniu oslobodenia sa od bremena, ktoré sme od niekoho nevedome prevzali a naučia nás mať sa rád, ctiť si seba aj iných.