Ako žiť šťastnejšie...


O mne

 

Tento svet ma privítal v roku 1952.

Čo-to som už prežila, cesta môjho bytia nebola priamočiara, skôr plná zákrut a nečakaných zvratov.

Vyštudovala som strednú aj vysokú školu ekonomickú, pracovala som viac ako dve desaťročia v cestovnom ruchu, potom pár rokov v poisťovníctve, aby som sa tak dostala v roku 1997 na križovatku, kde som zmenila smer k iným životným istotám - ako spoznať viac sama seba.

Bolo to stretnutie s Koncepciou 3 v 1 a jej metódou One Brain (vtedy ešte pod názvom kineziológia). Po jedenapolročnom intenzívnom štúdiu som získala najvyššiu certifikáciu Facilitátor konzultant a Inštruktor. Tie ma oprávňujú na prácu s klientmi formou individuálnych sedení ako aj na výuku 6 stupňov z 10 základnej výukovej cesty.

Potom už nasledovalo rozvíjanie postupným pridávaním ďalších oblastí - numerológia, systemické konštelácie (rodinné, pracovné, ...), poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, ktoré mi prichádzali do cesty ako výzvy samé od seba a ja som ich uchopila.

V úplnom začiatku som sa týmito činnosťami zaoberala skôr ako hobby počas víkendov, dnes som sama celkom prekvapená, že je to už viac 12 rokov, čo takto pracujem na "plný úväzok".

Táto práca vniesla do môjho života predovšetkým ČLOVEKA. Poznanie ako dôležitý je pre každého z nás pocit sebaúcty, vlastnej hodnoty; naučila ma hlbšej pokore a vďačnosti; naučila ma viac si všímať ľudí okolo seba a vedieť im naslúchať; naučila ma zručnosti neutápať sa v sebaľútosti ale hľadať čo môžem urobiť sama pre seba; priniesla mi overenú skúsenosť, že iných zmeniť nemôžem, môžem zmeniť len seba.

My všetci sme ľudia, sme s rovnakého "materiálu", rovnako sme vznikli a všetci sme - hoci aj rozdielnymi spôsobmi - prišli na tento svet.

Žijeme svoj život rôznorodým spôsobom, spája nás však človečenstvo. To je kvalita, ktorá má stále udržuje sviežou a motivuje neustále rásť, ďalej sa vzdelávať a skvalitňovať tak seba aj iných.

Mojím mottom je citát: "Najviac blata je na vychodených cestách"